ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ

ของกลุ่มอาชีพรวมใจ

38 หมู่ 8 ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140

โทร. 083 3409929

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ ของกลุ่มอาชีพรวมใจ