ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดคลิก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564)

รายละเอียดคลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านหนองบัวใต้-บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๕๒๓๔ สระบุรี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดคลิก

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563)

รายละเอียดคลิก