กิจกรรม 5ส. พนักงานร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

Facebook อบต.

bn facebook1