องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ได้จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย และร่วมกันป้องกัน แก้ไขปัญหา รับรู้ถึงผลกระทบการใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

Facebook อบต.

bn facebook1