ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

           เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

            เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำใสสะอาด

รายละเอียดคลิก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -

        เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2562

รายละเอียดเอกสารคลิก

        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

รายละเอียดเอกสารคลิก