เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669 

รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ 

ได้จัดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว !!!

เจ็บป่วยฉุกเฉิน และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สามารถเรียกใช้บริการหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ

โทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง !!!

อ่านเพิ่มเติม: รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.1669

Facebook อบต.

bn facebook1