องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ก้าวไกล พัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจคุณภาพชีวิต ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ

Facebook อบต.

bn facebook1

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองไข่น้ำ (รุ่น 1)
Published: 09-18-2563 Hits: 125
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ...
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาสตรี 2562
Published: 08-12-2562 Hits: 97
หลักสูตร “ร้อยเครื่องประดับสร้อยมุก” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สตรีในตำบลหนองไข่น้ำ มีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ...
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 2562
Published: 07-29-2562 Hits: 146
รัฐบาลมีนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตามประเพณีการปกครองของไทย ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Published: 04-26-2564 Hits: 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดคลิก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564)
Published: 04-26-2564 Hits: 6
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564) รายละเอียดคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๕๒๓๔ สระบุรี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
Published: 04-21-2564 Hits: 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๕๒๓๔ สระบุรี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านหนองบัวใต้-บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Published: 04-21-2564 Hits: 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านหนองบัวใต้-บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวด ...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563)
Published: 01-25-2564 Hits: 34
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563) รายละเอียดคลิก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
Published: 01-25-2564 Hits: 41
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 รายละเอียดคลิก
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
Published: 12-25-2563 Hits: 52
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563 รายละเอียดคลิก
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
Published: 12-25-2563 Hits: 41
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 รายละเอียดคลิก

ข่าวประกาศ

เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Published: 02-17-2564 Hits: 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ            เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดคลิก
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
Published: 02-17-2564 Hits: 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ             เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ "สุจริต โปร่งใส ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  5 อัตรา
Published: 06-08-2563 Hits: 101
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  5 อัตรา รายละเอียดคลิก
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2562
Published: 03-05-2563 Hits: 115
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -         เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2562 รายละเอียดเอกสารคลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
Published: 01-27-2563 Hits: 120
        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ รายละเอียดเอกสารคลิก
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
Published: 09-19-2562 Hits: 231
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสาร
ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Published: 10-12-2561 Hits: 210
ประกาศ เรื่อง ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
Published: 10-12-2561 Hits: 218
ประกาศ เรื่อง ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562   รายละเอียดเอกสารคลิก...