องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ก้าวไกล พัฒนาท้องถิ่น ใส่ใจคุณภาพชีวิต ก้าวนำด้านเศรษฐกิจ

Facebook อบต.

bn facebook1

ข่าวกิจกรรม

รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 พย 2564
Published: 11-26-2564 Hits: 6
รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่ 28 พย 2564
กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
Published: 05-27-2564 Hits: 17
ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ นำโดย นายสุรพล จึงพานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ...
โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Published: 05-14-2564 Hits: 14
      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และจำนวนประชากรสุนัขและแมว ...
โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองไข่น้ำ (รุ่น 1)
Published: 09-18-2563 Hits: 148
โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้การศึกษาตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุเป็นองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2564)
Published: 10-19-2564 Hits: 5
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2564) รายละเอียดคลิก
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน 2564
Published: 10-19-2564 Hits: 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ...
ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2564
Published: 05-24-2564 Hits: 12
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดคลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
Published: 04-26-2564 Hits: 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดคลิก
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564)
Published: 04-26-2564 Hits: 20
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2564) รายละเอียดคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๕๒๓๔ สระบุรี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
Published: 04-21-2564 Hits: 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕ ๕๒๓๔ สระบุรี โดย วิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดคลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านหนองบัวใต้-บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Published: 04-21-2564 Hits: 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่สร้างโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นผิวลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสายบ้านหนองบัวใต้-บ้านหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวด ...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563)
Published: 01-25-2564 Hits: 54
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2563) รายละเอียดคลิก

ข่าวประกาศ

เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Published: 02-17-2564 Hits: 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ            เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดคลิก
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
Published: 02-17-2564 Hits: 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ             เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ "สุจริต โปร่งใส ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  5 อัตรา
Published: 06-08-2563 Hits: 119
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  5 อัตรา รายละเอียดคลิก
เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2562
Published: 03-05-2563 Hits: 130
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ -         เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุรำคาญจากการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2562 รายละเอียดเอกสารคลิก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ
Published: 01-27-2563 Hits: 136
        เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ รายละเอียดเอกสารคลิก
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
Published: 09-19-2562 Hits: 249
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสาร
ประกาศ เรื่อง ยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
Published: 10-12-2561 Hits: 225
ประกาศ เรื่อง ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562
Published: 10-12-2561 Hits: 232
ประกาศ เรื่อง ให้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562   รายละเอียดเอกสารคลิก...